2020-10-06 12:11
PPJ Laru 2011

Paljonko futisharrastus maksaa?

Maailman suosituin urheilulaji ei ole liikuntaharrastusten kalleimmasta päästä. Toisinaan lasten huoltajia kuitenkin askarruttaa saamansa lasku, joita kertyy eri tahoilta. Koitan tällä tiedotteella selvittää, että millaisia maksuja harrastuksesta kertyy.

1. Maksut joukkueelle

Joukkue laskuttaa pelaajiltaan toimintamaksun muutaman kerran vuodessa. PPJ:ssä kaikki joukkueet ovat taloudellisesti varsin itsenäisiä. Päätämme itse vanhempainkokouksessa oman joukkueen toiminnan laajuudesta ja rahoittamisesta. Kenttävuokrat, valmennuksen palkat ja turnausten osallistumismaksut jaetaan pelaajien määrällä, josta muodostuu yhden pelaajan toimintamaksu.

Vuonna 2020 toimintamaksuja laskutettiin pelaajilta seuraavasti:
Kevätkausi 1.1.2020 - 31.3.2020: 145 eur
Kesäkausi 1.4.2020 - 31.8.2020: 100 eur
Syyskausi 1.9.2020 - 31.12.2020: 180 eur
Yhteensä pelaajalle kertyi näitä laskuja tänä vuonna 425 eur, eli keskimäärin 35 euroa kuukaudessa. Joukkueen kulut ja sen vuoksi myös maksut lienevät suurempia vuonna 2021.

Lisäksi meillä on joitakin maksuja, jotka laskutetaan vain osallistujilta. Esimerkiksi kesän kaksipäiväinen poikaleiri Eerikkilän urheiluopistolla, suurin (ja kallein) turnaus Helsinki Cup heinäkuussa, sekä kyytipalvelu Lauttasaaresta pikkubussilla hallille viime talvena laskutettiin erikseen omakustannushinnalla.

Velvollisuus maksujen maksamiseen muodostuu, kun pelaaja ilmoittautuu mukaan toimintaan. Uusi, vastikään PPJ:hin liittynyt lapsi voi kokeilla joukkueen toimintaa kahden viikon ajan. Sen jälkeen erääntyy toimintamaksu maksettavaksi. Jos pelaaja ilmoittaa joukkueenjohtajalle, että ei halua jatkaa joukkueessa kahden viikon kokeilun jälkeen, lasku hyvitetään eli sitä ei tarvitse maksaa.

Jos lapsi liittyy joukkueeseen kuluvan toimintakauden puolivälin jälkeen, laskemme jäljellä olevan osan joukkueen toimintamaksusta. Emme valitettavasti voi hyvittää poissaoloja, tai räätälöidä laskutuksen perusteena olevaa kautta alkamaan yksittäisen pelaajan kohdalla myöhemmin tai päättymään aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että sama mahdollisuus tulisi silloin sallia kaikille pelaajille, ja se puolestaan tekisi joukkueen menojen ja tulojen budjetoinnista sangen epävarmaa, ja olisi omiaan nostamaan hintoja. Myös peliryhmien jaon kannalta olisi suotavaa, että pelaaja on mukana kokonaisen kauden ajan, mutta mukaan joukkueeseen toki pääsee silloin kun se itselle parhaiten sopii.

Jos pelaaja lopettaa harrastuksen, toimintamaksu tulee maksaa kuluvan kauden loppuun saakka. Lopettamisesta tulee ilmoittaa joukkueenjohtajalle.

Jos jokin meistä riippumaton syy estää meitä toteuttamasta harjoituksia tai muuta toimintaamme suunnitelman mukaisesti, pyrimme nopeasti etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja sopeuttamaan joukkueen kuluja. Keväällä 2020 siirryimme etävalmennukseen ja vähensimme yhteistuumin valmentajille maksettavaa palkkaa poikkeustilan ajan.

Joukkue lähettää kaikki laskunsa myClubin kautta. Meillä on sellainen sopimus Visma Financial Solutions Oy:n kanssa, että he valvovat saataviamme ja lähettävät tarvittaessa muistutuksen paperikirjeenä kotiin. Toivomme, että laskut maksetaan ajallaan, koska joukkueella ei ole ylimääräisiä kassavaroja. PPJ Tukirahasto auttaa tarvittaessa perheitä. Jos pelaaja maksaa laskun kahteen kertaan tai maksaa suuremman summan kuin mitä laskuun on merkitty, Visma Financial Solutions ottaa kirjeitse yhteyttä liikasuorituksen palauttamiseksi ja yleensä perii siitä oman kulunsa.

2. Maksut emoseuralle (PPJ ry)

Jokainen joukkueen toiminnassa mukana oleva pelaaja liittyy PPJ ry:n jäseneksi. Jäsenmaksusta päättää seuran syyskokous. Vuodelle 2020 se nousi 150 euroon, kun aiempi hinta oli 130 euroa. Olettaisin, että nykyinen hinta säilyy jälleen pitkään. Vuotuisesta jäsenmaksusta saa 50% alennuksen, jos liittyy seuraan 1.10.2020 jälkeen. Seuraavan vuoden jäsenmaksu laskutetaan yleensä joulukuussa.

Uusi, vastikään PPJ:hin liittynyt lapsi voi kokeilla toimintaa ennen jäsenmaksun erääntymstä kahden viikon ajan. Seura ei vie erääntyneitä jäsenmaksuja ja olosuhdemaksuja perintään, mutta pelaaja ei voi olla toiminnassa mukana pidempään olematta jäsen, eikä jäsen maksamatta jäsenmaksua.

Lisäksi yhdistyksen kokous on viime vuosina päättänyt, että kukin pelaaja maksaa yhden kerran pelaajauransa aikana 100 euron olosuhdemaksun, jolla seura kustantaa investointeja omiin halleihinsa ja kenttiinsä. Tämä on herättänyt jonkin verran ihmetystä. Taustalla on oman kasvavan hallitilanne. Kaupungilla ei ole tarjota lapsille talviharjoittelupaikkaa, joten olemme joutuneet rakentamaan oman kuplahallin. PPJ:llä on eteläisen Helsingin ainut tekonurmihalli. Lisäksi seura vuokraa Erkkeri-hallia Lauttasaaressa ja Väinämöisen kenttää Töölössä. Olosuhdemaksua ei tarvitse maksaa uudestaan, jos jättää harrastuksen välillä tauolle, ja palaa sitten takaisin. Seura laskuttaa olosuhdemaksun keväällä niiltä pelaajilta, jotka eivät ole sitä koskaan vielä maksaneet. Nämä laskut saat myClubin kautta. Lisätietoja:
https://ppj.fi/infoa-pelaajille/olosuhdemaksu/

Pelaaja voi halutessaan osallistua seuran järjestämään lisätoimintaan, kuten tehotreeneihin heti koulupäivän jälkeen, taitokouluun tai loma-ajan futiskouluun. Seura laskuttaa nämä tapahtumat suoraan osallistujilta. Osa näistä toiminnoista on avoinna myös ei-jäsenille. Lisätoiminnan seura laskuttaa pääsääntöisesti myClubin kautta, jolloin pelaajan kaikki PPJ-laskut pitäisi näkyä kätevästi yhdessä paikassa.

3. Maksut Palloliitolle

Jokaisen futispelaajan tulee hankkia itselleen ikänsä mukainen Palloliiton pelipassi ja vakuutusturva. Niiden hinnat vuonna 2020 ovat olleet 25 ja 4 euroa kalenterivuodelta. Joukkue ohjeistaa hankinnan aina vuoden päätteeksi. Vakuutuksen voi jättää ostamatta, jos oma vakuutus kattaa harjoittelu- ja kilpailutoiminnan.

Jos pelaaja siirtyy meille toisesta seurasta, PPJ ry. maksaa siirtokustannuksen Palloliitolle, eli siirto on pelaajalle maksuton. Kun pelaaja on uusimassa pelipassiaan, pelaajan kannattaa käyttää omaa vanhaa PalloID-numeroaan, eikä luoda aivan uutta pelipassia.

4. Muut kulut

Jokainen hankkii omat vaatteensa ja varusteensa. Näistä olen kirjoittanut erillisen tiedotteen.

Muutamia yleisiä kysymyksiä:

 1. Sain PPJ:ltä maksumuistutuksen. Mitä se koskee?
  Vastaus: Katsoisitko myClub-sovelluksesta, että onko sinulla erääntyneitä laskuja. Jos muistutus on mielestäsi aiheeton, ota yhteyttä joukkueen rahastonhoitajaan osoitteella ppjlaru2011@gmail.com.

 2. En käynyt harjoituksissa. Onko toimintamaksu pakko maksaa?
  Vastaus: Valitettavasti kyllä on. Joukkue on etukäteen varannut sinua ja muita varten valmennuksen, kentät ja muita resursseja, jotka meidän täytyy maksaa. Kulut jaetaan tasan jäsenten kesken.

 3. En saanut laskua, missä vika?
  Vastaus: Lähetämme laskut siihen osoitteeseen tai niihin osoitteisiin, jotka pelaaja on ilmoittanut. Tämänhetkinen tieto osoitteestasi löytyy aina myClubista (https://ppj.myclub.fi) sekä pelaajan myClub-sovelluksesta puhelimessa.

 4. Miksi toimintamaksu vaihtelee vuoden mittaan?
  Vastaus: Eri seuroissa ja eri joukkueissa on tähän asiaan erilaisia käytäntöjä. Me olemme pyrkineet siihen, että kauden kulut jaetaan joukkueen pelaajien kesken ja pidetään mm. vapaaehtoistyön avulla maltillisena. Koska kesäkaudella kentät ovat halvempia, myös toimintamaksu on silloin pienempi kuin talvella. Vastaavasti jos joukkueen pelaajien eli maksajien määrä muuttuu vuoden mittaan, sekin vaikuttaa toimintamaksuun. Jokainen voi miettiä ja mielellään antaa palautettakin, että millainen tapa on hyvä. Päätämme joukkueen toimintasuunnitelmasta ja budjetista vanhempainkokouksessa kerran vuodessa.

 5. Kustannetaanko lasten maksuilla edustusjoukkueen toimintaa?
  Vastaus: Tämä lienee yleinen kysymys kaikissa isoissa urheiluseuroissa. Joukkueemme ei kustanna toimintamaksuillaan muiden joukkueiden toimintaa. Jokainen PPJ-joukkue hankkii oman rahoituksensa itse ja esimerkiksi kenttävuokra (eur/h) on sama kaikille joukkueille, myös niille edustusjoukkueille. Käymme talousarviomme sekä edellisen kauden toteuman läpi joukkueen vanhempainkokouksessa kerran vuodessa. Lisäksi tilikauden päättyessä joukkueen tuloslaskelma on vanhempien saatavilla, eli toimimme avoimesti. Jos sitten tarkastellaan seuran jäsenmaksua ja yleisesti ottaen miten seura tulojaan käyttää, niin siinä on pientä painotusta sekä kaikkein nuorimpien pelaajien suuntaan, että A- ja B-junioreiden joukkueille. Käytännössä nämä joukkueet saavat seuralta yhden valmentajan käyttöönsä ilman, että siitä maksavat todellisia palkkakustannuksia. Pienten lasten joukkueiden kohdalla tällaisen tuen tarkoitus on varmistaa, että joukkueen toiminta lähtee hyvin käyntiin ja joukkue kykenee toimimaan jatkossa itsenäisesti ja pelaajien vanhempien vetämänä. PPJ:n vuotuinen jäsenmaksu on samaa tasoa muiden junioriseurojen kanssa.

 6. Miksi ei ole sisaralennusta?
  Vastaus: Seuralla tai meidän joukkueellamme ei tosiaan ole käytössä sisaralennusta. Jos joukkue tai seura päättäisi myöntää sisarlennuksen, niin muiden pelaajien toimintamaksua (tai jäsenmaksua) jouduttaisiin vastaavasti korottamaan. Päätöksen joukkueen osalta tekisi vanhempainkokous ja jäsenmaksun osalta yhdistyksen syyskokous.

 7. Mitä tarkoittaa jääminen tauolle?
  Futisharrastuksen voi jättää välillä tauolle, kuten minkä tahansa harrastuksen. Tauon aikana harrastuksesta ei aiheudu maksuja. Ellei muuta sovita, pidämme pelaajan tiedot tallessa ja hänen omiin pelivaatteisiinsa painettua pelinumeroa jonkin aikaa varattuna siltä varalta, että pelaaja tulisi takaisin. Jos tauko kestää pidemmän aikaa, pelaajan tiedot poistetaan jäsenrekisteristämme automaattisesti.

Tuomas
PPJ Laru 2011 rahastonhoitaja