Ehdot ja edellytykset - Pallo-Pojat Juniorit ry

Jos olet PPJ:n työntekijä tai roolisi PPJ:ssä on joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja tai huoltaja, ja sinun on tarpeen käsitellä muiden seuran toimintaan osallistuvien henkilöiden tietoja, sinua koskee salassapitovelvollisuus näihin tietoihin.

Salassapitovelvollisuus tarkoittaa, että saat käsitellä seuratoiminnan kautta saamiasi henkilötietoja vain roolisi edellyttämässä laajuudessa ja sitoudut olemaan ilmaisematta, luovuttamatta kolmannelle osapuolelle tai muutoin hyödyntämättä tai käyttämättä näitä henkilötietoja. Lisäksi sitoudut noudattamaan huolellisuutta ja PPJ:n ohjeita tiedon käsittelyssä, siirrossa, säilytyksessä ja muussa käytössä, sekä tuhoamaan kaikki tarpeettomat tai tarpeettomaksi tulleet jäljennökset ja tallenteet välittömästi tietoturvallisella tavalla sitten, kun roolisi PPJ:ssä ei enää edellytä henkilötietojen käyttöä. Tämä salassapitovelvoite koskee myös aiemmin seuratoiminnan kautta saamaasi henkilötietoa. Salassapitovelvoite säilyy voimassa myös sen jälkeen, kun et enää osallistu PPJ:n toimintaan. Sitoudut tähän salassapitovelvollisuuteen ottamalla myClub-tilisi käyttöön.

[Englanninkielinen käännös / Translation in English:

If you are an employee of Pallo-Pojat Juniorit ry. (PPJ), or your role in PPJ is a team leader, treasurer, coach or caretaker of the team, and you need to process personal information of other people, you are bound by the obligation of confidentiality with respect to that information.

Confidentiality means that you should only process personal information you receive through club activities to the extent required by your role, and you shold not disclose personal information to a third party or otherwise exploit or use such personal information. In addition, you agree to exercise due diligence and PPJ's instructions in handling, transferring, storing and otherwise using the information, and to destroy all unnecessary or redundant copies and recordings immediately in a secure manner when your role in PPJ no longer requires the use of personal information. This obligation of confidentiality also applies to personal information you have previously received through club activities. The obligation of confidentiality remains in force even after you no longer participate in PPJ's activities. You agree to this obligation of confidentiality by setting up your myClub account.]