15.11.2022 13:45
PPJ Edustus 2011

Maksut

1. Maksut joukkueelle

Joukkue laskuttaa pelaajiltaan toimintamaksun kerran kuukaudessa. Kenttävuokrat, valmennuksen palkat ja tavanomaisten kaikkia tasapuolisesti hyödyntävien ostojen kustannukset jaetaan pelaajien määrällä, josta muodostuu yhden pelaajan toimintamaksu. Hallikaudella 2022-2023 joukkueen yhteisen toiminnan kulut olivat yli 200 eur/kk. Kesäkaudella 2023 kulut olivat hieman yli sata euroa pelaajaa kohti. Pelaajan maksettavaksi jääviä kustannuksia on näistä luvuista laskettu yhteisen varainhankinnan avulla.

Ne tapahtumat, joihin joukkueesta saa osallistua vain rajattu joukko, esimerkiksi vain toinen tasoryhmä, laskutetaan erikseen omakustannushinnalla. Jos joukkue kutsuu peleihinsä tai harjoituksiinsa muiden joukkueiden pelaajia, heitä laskutetaan hinnalla, joka vastaa tapahtuman aiheuttamia kuluja ko. pelaajasta, tai tapahtuman osuutta joukkueen tavanomaisesta kk-maksusta.

Joukkueen toimihenkilöt maksavat lapsensa harrastuksesta täyden hinnan, eli joukkue ei korvaa tätä työtä alennetulla toimintamaksulla.

Pelaaja ovat tasavertaisessa vastuussa yhteisen toiminnan kuluista, kunhan joukkue toteuttaa yhdessä sovittua toimintasuunnitelmaa, joka on hyväksytty joukkueen kokouksessa. Joskus kuluja voi kertyä hieman enemmän, kuin on ennakkoon arvioitu ja joskus vähemmän. Velvollisuus toimintamaksun maksamiseen muodostuu, kun pelaaja ilmoittautuu mukaan toimintaan. Sen vuoksi tämä sivu on julkinen tiedote ja syytä lukea jo ennen joukkueeseen liittymistä.

Joukkueen yhteisiin kuluihin lasketaan mm. kenttävarusteiden (tötsät ja liivit) ja ensiaputarvikkeiden ylläpito. Nämä tulee hankkia järkevästi, ettei esimerkiksi kylmäpakkauksia osteta apteekista. Ensiaputarvikkeilla viitataan yllättävien tapahtumien akuuttiin hoitoon harjoitusten tai pelien yhteydessä. Jos pelaaja tietää tai olettaa jo ennen harjoituksia tai peliä tarvitsevansa jotakin tarviketta, esimerkiksi polven teippausta aiemmin syntyneen rasitusvamman vuoksi, hänen tulee hankkia siihen tarvikkeet itse. Joukkue ei vastaa tällaisten hankintojen kustannuksista.

Pääsääntöisesti emme voi hyvittää poissaoloja treeneistä, tai räätälöidä laskutuksen perusteena olevaa kautta alkamaan yksittäisen pelaajan kohdalla myöhemmin tai päättymään aikaisemmin. Tämä tekisi joukkueen menojen ja tulojen budjetoinnista sekä työlästä että sangen epävarmaa. Poikkeuksen muodostaa pelaajan loukkaantuminen tai sairastuminen, joka estää osallistumisen harjoituksiin ja peleihin, jolloin seuraavaksi alkavasta maksukaudesta (kalenterikuukausi) alkaen pelaaja merkitään tauolle, eikä tauolla olemisen ajasta kerry maksettavaa toimintamaksua. Aiemmin laskutetut toimintamaksut tauolle jääneen pelaajan tulee maksaa normaaliin tapaan. Poissaolon perusteena tulisi olla terveydenhuollon ammattilaisen tekemä diagnoosi harjoittelun estävästä syystä, mutta emme kysy lääkärintodistuksia. Mikäli pelaaja lopettaa joukkueessa, on hän velvollinen maksamaan toimintamaksun vielä ilmoitusta seuraavalta maksukaudelta (kalenterikuukausi).

Tauolle jäämisestä (tai lopettamisesta) tulee sopia joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan kanssa, ja ilmoittaa siitä myös rahastonhoitajalle.

Jos jokin meistä riippumaton syy estää meitä toteuttamasta harjoituksia tai muuta toimintaamme suunnitelman mukaisesti, pyrimme nopeasti etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja sopeuttamaan joukkueen kuluja.

Joukkue lähettää laskunsa myClubin kautta. Laskun voi maksaa esimerkiksi kopioimalla virtuaalisen viivakoodin (numerosarja) omaan verkkopankkiinsa. Meillä on sellainen sopimus Visma Financial Solutions Oy:n kanssa, että he valvovat saataviamme ja lähettävät tarvittaessa muistutuksen paperikirjeenä kotiin. Muistutus on maksullinen. Toivomme, että laskut maksetaan ajallaan, koska joukkueella ei pääsääntöisesti ole ylimääräisiä kassavaroja, mutta ymmärrämme, että aina se ei ole mahdollista. Maksuaikaa saa pyytämällä, jos joukkueen kassatilanne sen mahdollistaa. PPJ Tukirahasto auttaa tarvittaessa perheitä. Jos pelaaja maksaa laskun kahteen kertaan tai maksaa suuremman summan kuin mitä laskuun on merkitty, Visma Financial Solutions ottaa kirjeitse yhteyttä liikasuorituksen palauttamiseksi ja yleensä perii siitä oman kulunsa.

2. Maksut emoseuralle (PPJ ry)

Jokainen joukkueen toiminnassa mukana oleva pelaaja liittyy PPJ ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu vuonna 2023 on 170 euroa. Vuotuisesta jäsenmaksusta saa 50% alennuksen, jos liittyy seuraan 1. lokakuuta jälkeen. Seuraavan vuoden jäsenmaksu laskutetaan vanhoilta jäseniltä joulukuussa.

Uusi, vastikään PPJ:hin liittynyt lapsi voi kokeilla toimintaa ennen jäsenmaksun erääntymistä kahden viikon ajan.

Lisäksi yhdistyksen kokous on viime vuosina päättänyt, että kukin pelaaja maksaa yhden kerran pelaajauransa aikana 100 euron olosuhdemaksun, jolla seura kustantaa investointeja omiin halleihinsa ja kenttiinsä. Tämä on herättänyt jonkin verran ihmetystä. Taustalla on oman asuinalueemme hallitilanne. Kaupungilla ei ole tarjota lapsille talviharjoittelupaikkoja, joten olemme joutuneet rakentamaan oman, monta miljoonaa euroa maksavan kuplahallin. PPJ:llä on eteläisen Helsingin ainut tekonurmihalli. Seura vuokraa pelaajilleen Erkkeri-hallia Lauttasaaressa ja Väinämöisen kenttää Töölössä. Lisäksi PPJ pyrkii rakennuttamaan Lauttasaareen vuonna 2024 pienen kuplahallin talvikäyttöä varten. Olosuhdemaksua ei tarvitse maksaa uudestaan, jos jättää harrastuksen välillä tauolle, sallii tietojensa säilyttämisen jäsenrekisterissä ja palaa sitten takaisin. Seura laskuttaa olosuhdemaksun yleensä keväällä niiltä pelaajilta, jotka eivät ole sitä koskaan vielä maksaneet. Nämä laskut saat myClubin kautta. Lisätietoja:
https://ppj.fi/infoa-pelaajille/olosuhdemaksu/

Pelaaja voi osallistua seuran järjestämään lisätoimintaan, kuten loma-ajan futiskouluun. Seura laskuttaa nämä tapahtumat suoraan osallistujilta. Lisätoiminnan seura laskuttaa niinikään myClubin kautta, joten pelaajan kaikki PPJ-laskut pitäisi näkyä kätevästi yhdessä paikassa.

3. Maksut Palloliitolle

Jokaisen futispelaajan tulee hankkia itselleen ikänsä mukainen Palloliiton pelipassi ja kilpailutoiminnan kattava vakuutusturva.

Kun pelaaja on uusimassa pelipassiaan, pelaajan kannattaa käyttää omaa vanhaa PalloID-numeroaan, eikä luoda aivan uutta pelipassia.

4. Muut kulut

Jokainen hankkii omat vaatteensa ja varusteensa.

Muutamia yleisiä kysymyksiä:

 1. Sain PPJ:ltä maksumuistutuksen. Mitä se koskee?
  Vastaus: Katsoisitko myClub-sovelluksesta, että onko sinulla erääntyneitä laskuja. Jos muistutus on mielestäsi aiheeton, ota yhteyttä joukkueen rahastonhoitajaan.
 2. En käynyt harjoituksissa. Onko toimintamaksu pakko maksaa?
  Vastaus: Valitettavasti kyllä on. Joukkue on etukäteen varannut sinua ja muita varten valmennuksen, kentät ja muita resursseja, jotka meidän täytyy maksaa. Kulut jaetaan tasan jäsenten kesken.
 3. En saanut laskua, missä vika?
  Vastaus: Lähetämme laskut siihen osoitteeseen tai niihin osoitteisiin, jotka pelaaja on ilmoittanut. Tämänhetkinen tieto osoitteestasi löytyy aina myClubista (https://ppj.myclub.fi) sekä pelaajan myClub-sovelluksesta puhelimessa.
 4. Miksi toimintamaksu vaihtelee vuoden mittaan?
  Vastaus: Eri seuroissa ja eri joukkueissa on tähän asiaan erilaisia käytäntöjä. Me olemme pyrkineet siihen, että kauden kulut jaetaan joukkueen pelaajien kesken ja pidetään mm. vapaaehtoistyön avulla maltillisena. Koska kesäkaudella kentät ovat halvempia, myös toimintamaksu on silloin pienempi kuin talvella. Vastaavasti jos joukkueen pelaajien eli maksajien määrä muuttuu vuoden mittaan, sekin vaikuttaa toimintamaksuun. Jokainen voi miettiä ja mielellään antaa palautettakin, että millainen tapa on hyvä. Päätämme joukkueen toimintasuunnitelmasta ja budjetista vanhempainkokouksessa kerran vuodessa.
 5. Miksi ei ole sisaralennusta?
  Vastaus: Seuralla tai meidän joukkueellamme ei tosiaan ole käytössä sisaralennusta. Jos joukkue tai seura päättäisi myöntää sisarlennuksen, niin muiden pelaajien toimintamaksua (tai jäsenmaksua) jouduttaisiin vastaavasti korottamaan. Päätöksen joukkueen osalta tekisi vanhempainkokous ja jäsenmaksun osalta yhdistyksen syyskokous.